U bent hier

Reorganisatie

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: mei 2021

Bij reorganisatie is OR-advies essentieel

Er kunnen verschillende redenen zijn dat uw organisatie te maken krijgt met een reorganisatie. De directie probeert dan met een reorganisatie de positie van uw organisatie te verbeteren. Vaak gaat zo’n reorganisatie gepaard met gedwongen ontslagen van de werknemers. Maar ook voor de werknemers die hun baan behouden is een reorganisatie een pittig traject. Voor uw ondernemingsraad is het van groot belang om vroeg betrokken te worden bij de plannen voor een reorganisatie.
Heeft uw OR op tijd in de gaten dat het niet goed gaat met de organisatie, dan is het misschien nog mogelijk om andere maatregelen te treffen. Blijkt een reorganisatie toch nodig te zijn, dan bent u er met uw OR snel bij om mee te denken en een goed onderbouwd advies op te stellen. Deze rubriek helpt u om door de reorganisatie heen te navigeren. U leest onder andere over de wettelijke (on)mogelijkheden bij ontslag, de communicatie met uw achterban en het schrijven van uw advies.
Dit themadossier is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Juliette van Kesteren, arbeidsjurist en trainer bij 2Work ­Arbeidsjuristen, tel.: (030) 228 79 70, e-mail: [email protected], www.2-work.nl