U bent hier

6. Beroepsrecht

Het beroepsrecht van de ondernemingsraad is geregeld in artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit artikel geeft de OR het recht om een procedure aan te spannen bij de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof in Amsterdam. Dit beroepsrecht heeft uitsluitend betrekking op besluiten die onder het adviesrecht vallen. Bij conflicten...
Het kan voorkomen dat de ondernemingsraad het niet eens is met de bestuurder over een bepaalde kwestie. Er kan dan een geschil ontstaan. Afhankelijk of er sprake is van een algemeen geschil of een bijzonder geschil, kan de ondernemingsraad het geschil voorleggen aan de kantonrechter of de Ondernemingskamer (OK). In dit artikel De OR kan algemene...
Als de OR een geschil heeft met de bestuurder, kan hij naar de kantonrechter of de Ondernemingskamer (OK) stappen. Dit hangt af van de aard van het geschil. Voor beide stappen gelden verschillende procedures. In dit artikel Bij een geschil met de bestuurder over verplichtingen rondom de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of extra bevoegdheden...
Medezeggenschap behoort idealiter in goede harmonie te verlopen. Toch kunnen ondernemingsraad en bestuurder met elkaar in conflict komen, bijvoorbeeld over de toepassing van het instemmingsrecht, het onderling overleg of niet verstrekken van informatie door de bestuurder. Komen de OR en de bestuurder met elkaar in aanvaring, dan kunnen zij dit...
Een goed functionerende ondernemingsraad is een gewaardeerde gesprekspartner van de werkgever. Dat wil echter nog niet zeggen dat er geen verschil van mening of inzicht kan ontstaan tussen de OR en de bestuurder. Komen de OR en de bestuurder er onderling niet uit, dan is een gang naar de rechter niet altijd nodig. Ook een bedrijfscommissie...
De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dat betekent dat het overleg met de ondernemer geen vrijblijvende zaak is. Als de ondernemer de wet overtreedt, kan dat gevolgen hebben. Als een en ander niet naar behoren verloopt of als er sprake is van een ‘onredelijk besluit’, heeft de OR op grond...