U bent hier

Basisboek WOR

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: augustus 2018

Gebruik de WOR in uw voordeel

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het wettelijk kader waarbinnen ondernemingsraden invulling geven aan het medezeggenschapswerk. Zo kent de WOR uw OR een aantal bevoegdheden toe die in de dagelijkse OR-praktijk erg belangrijk zijn. Denk aan het adviesrecht (artikel 25), instemmingsrecht (artikel 27), informatierecht (artikel 31) en initiatiefrecht (artikel 23). Daarnaast kunnen ook cao’s bevoegdheden toekennen. Negeert uw bestuurder de bevoegdheden van uw OR, dan kan uw OR gebruikmaken van het beroepsrecht (artikel 26 WOR). De OR heeft echter niet alleen rechten en bevoegdheden; er zijn ook plichten. Al deze bevoegdheden geven de OR bijvoorbeeld inzage in en toegang tot gevoelige (bedrijfs)informatie. Vandaar dat de geheimhoudingsplicht van kracht is (artikel 20 WOR). Deze rubriek geeft niet alleen een praktische toelichting op de wettelijke bepalingen maar ook concrete en praktische tips over hoe uw OR zijn rechten en bevoegdheden optimaal kan benutten in samenwerking met de bestuurder.