U bent hier

4. Arbobesluit

Hoewel de Arbeidsomstandighedenwet de basis is van de arbowetgeving, zijn hierin niet alle wetten en regels in opgenomen. Ook in het Arbeidsomstandighedenbesluit staan regels waar de werkgever zich aan moet houden. Maar in dit besluit zijn ook uitzonderingen op de Arbowet opgenomen, die voor de organisatie weer bijzonder voordelig kunnen zijn. Om...
Hoewel het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) een uitwerking is van bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), is het besluit anders opgebouwd. Dit maakt het lastiger om bepalingen in het Arbobesluit terug te vinden. Toch is de opbouw van het besluit logisch gestructureerd. Het is ingedeeld naar onderwerp, zodat gemakkelijk de...