U bent hier

2. Informatie en cijfers

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: mei 2021

De bestuurder moet uw ondernemingsraad regelmatig van financiële informatie voorzien. Door deze informatie goed te bestuderen, heeft uw OR het tijdig in de gaten als de financiële situatie van de organisatie achteruitgaat. U kunt dan verwachten dat de bestuurder binnenkort maatregelen treft, of zelfs aan een reorganisatie denkt. Hoe moet uw OR de cijfers interpreteren om te weten hoe slecht het ervoor staat?

Op grond van artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft uw OR recht op allerlei informatie. De WOR maakt hierbij onderscheid tussen gevraagde en ongevraagde informatie. Dit wil zeggen dat er informatie is waar de OR recht op heeft, maar er is ook informatie waar u om moet vragen. De bestuurder is verplicht om periodieke financiële...
Wil uw OR precies weten hoe uw organisatie ervoor staat, dan kunt u gebruikmaken van de jaarstukken over het vorige jaar en de tussentijdse cijfers van het lopende jaar. Maar ook de begroting is natuurlijk een belangrijk document. Maak voldoende tijd vrij om deze stukken te bekijken, want ze zijn niet altijd even gemakkelijk te interpreteren...
De cijfers op een balans en een winst-en-verliesrekening zeggen op zichzelf erg weinig; de kunst is om deze cijfers te interpreteren. Zelfs het feit dat een onderneming winst maakt, wil niet altijd zeggen dat er geen financiële problemen zijn. En een organisatie die verlies lijdt, verkeert niet automatisch in zwaar weer. Want misschien is dit wel...
Houdt de bestuurder zich niet aan de informatieplicht en verstrekt hij uw OR deze cijfers niet, dan loopt u basisinformatie voor het uitvoeren van uw taak mis. Heeft uw OR meerdere keren om informatie gevraagd en loopt het uiteindelijk uit op een conflict, dan kunt u naar de bedrijfscommissie stappen voor bemiddeling. Dit zorgt echter niet voor...