U bent hier

Goede verstandhouding met de bestuurder

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: april 2023

OR en bestuurder gaan door één deur

Uw OR en uw bestuurder hebben allebei baat bij een goede onderlinge relatie. Uw bestuurder heeft uw OR nodig bij de besluitvorming en kan profiteren van de kennis en inzichten van de OR-leden. Uw OR kan de belangen van de achterban beter behartigen als uw bestuurder openstaat voor uw ideeën. Hoe beter de samenwerking, hoe vlotter de trajecten verlopen en hoe beter het uiteindelijke resultaat.

Een goede verstandhouding tussen bestuurder en OR is echter niet vanzelfsprekend. Zo zien sommige bestuurders de OR vooral als een obstakel dat de uitvoering van de plannen in de weg staat of vindt de OR misschien dat de bestuurder hem onvoldoende bij de besluitvorming betrekt. Ook kan er een conflictsituatie ontstaan als u het samen niet eens kunt worden. In deze rubriek leest u hoe de OR en bestuurder de juiste voorwaarden kunnen scheppen voor een vruchtbare samenwerking, of hoe zij een verstoorde verstandhouding weer kunnen ombuigen naar een positieve en constructieve samenwerking.
Het oorspronkelijke dossier is tot stand gekomen in samenwerking met André van Deijk en Pieter Landwehr Johan, senior adviseurs bij OR Consultancy, e-mail: i[email protected], tel.: (088) 343 4250, www.orconsultancy.nl