U bent hier

7. Advies uitbrengen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: mei 2021

Nu uw OR weet wat de spelregels zijn bij een reorganisatie en het mogelijke (collectieve) ontslag van werknemers, heeft u alle kennis in huis om een gedegen advies uit te brengen. Hopelijk is uw OR vroegtijdig betrokken geweest bij de ophanden zijnde reorganisatie, want dan heeft u de grootste kans dat uw advies wordt meegenomen in de verdere besluitvorming. In dit hoofdstuk leest u hoe u tot een goed advies komt.

Volgens artikel 25, lid 1e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft uw OR adviesrecht bij een belangrijke wijziging in de organisatie van of verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming. De wettelijk voorgeschreven adviesprocedure staat ook in artikel 25 WOR. In de praktijk bestaat het adviesproces vaak uit de volgende stappen: De...
De vergadering over de adviesvraag is een goed moment om erachter te komen hoe de bestuurder zelf over de reorganisatie denkt. Vaak is hij – bijvoorbeeld als de organisatie onderdeel is van een concern – er ook niet blij mee. Het is een uitstekende gelegenheid om erachter te komen tot welke concessies of toezeggingen hij bereid is. Dat geeft uw OR...
Er bestaat eigenlijk maar één belangrijke leidraad bij het schrijven van het advies: zorgen dat de wensen en verlangens van de OR zo veel mogelijk terugkomen in het definitieve besluit van de bestuurder. U moet dus goed in uw achterhoofd houden welke verlangens (lees: voorwaarden) uw ondernemingsraad heeft bij dat definitieve besluit en hoeveel u...
Artikel 25, lid 5 WOR schrijft nadrukkelijk voor dat de bestuurder – na het verkrijgen van het advies – uw ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stelt van zijn (definitieve) besluit. De bestuurder moet daarbij aangeven of (of in hoeverre) hij van het advies van uw ondernemingsraad is afgeweken en zo ja, waarom hij dat...
Naast de formele taak van het uitbrengen van een goed en onderbouwd advies, heeft uw OR ook de taak om te communiceren met de achterban over zijn eigen inzet daarin. Bestuurders hebben de neiging om de onrust te onderschatten die een voorgenomen reorganisatie met zich meebrengt. Eén van de gevolgen is dat bij uw ondernemingsraad mailtjes...