U bent hier

Pensioen en AOW

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: september 2021

Nieuwe regels voor de oude dag

Het Nederlandse pensioengebouw rust op drie pijlers: de AOW, het pensioen via de werkgever en de eigen, aanvullende pensioenvoorziening. Uw onderneming speelt een belangrijke rol bij de pensioenopbouw van een werknemer. De meeste werkgevers geven werknemers namelijk de mogelijkheid om een werkgeverspensioen op te bouwen. U zult daar als salaris­administrateur ook mee te maken hebben. Het huidige pensioenstelsel is echter niet langer houdbaar. In het pensioenakkoord zijn daarom nieuwe afspraken gemaakt voor de toekomst van het pensioenstelsel. Wat betekent het pensioenakkoord voor de opbouw van pensioen voor de werknemers van uw onderneming?
Om inzicht te krijgen in het nieuwe pensioenakkoord is het belangrijk dat u op de hoogte bent van het huidige systeem. Deze rubriek zoomt daarom in op het huidige pensioenstelsel en gaat uitgebreid in op de gevolgen van de afspraken uit het pensioenakkoord. Met deze informatie bent u als salarisadministrateur volledig voorbereid op de nieuwe regels voor de oude dag van de werknemer.

Het oorspronkelijke dossier is tot stand gekomen in samenwerking met Marin van Esterik en Corry van Herpen van Triple A – Pensioen Perspectief, tel.: (085) 064 02 28, e-mail: [email protected], www.pensioenperspectief.nl