U bent hier

Aftrekbare kosten voor de IB-ondernemer

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: oktober 2022

De kosten gaan voor de baten uit

Het Nederlandse belastingstelsel kent op zich heldere regels over kosten. Als u puur zakelijke kosten maakt, zijn ze af te trekken van de winst. Kosten die alleen privédoeleinden hebben, zijn uitgesloten van aftrek. In een aantal gevallen is het echter niet zo zwart-wit. Denk bijvoorbeeld aan de gemengde kosten waarbij het gaat om kosten die voor de onderneming zijn gemaakt, maar die ook een privétintje hebben. Gemengde kosten zijn dan ook deels en onder strikte voorwaarden aftrekbaar. Er is natuurlijk ook altijd een grijs gebied voor wat betreft het wel of niet aftrekbaar zijn van kosten. Dit komt ook aan bod in deze rubriek.
Bij veel kosten komt ook vaak de BTW om de hoek kijken. Hoe gaat u daar dan mee om? En hoe zit het met uw personeelskosten en de werkkostenregeling? U leest alles hierover en nog veel meer in deze rubriek.
Het oorspronkelijke dossier is tot stand gekomen in samenwerking met Register Belastingadviseur Erika Mouthaan. Via haar eigen advieskantoor Belermo helpt Erika ondernemers alles fiscaal optimaal te organiseren, zodat ze niet onnodig veel belasting betalen. Met de adviezen van Erika krijgen ondernemers grip op hun geld en kunnen zo met meer vertrouwen ondernemen.