U bent hier

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier BV Rendement
Publicatiedatum: oktober 2021

De bv-paraplu houdt niet álle regen tegen

Het is prettig ondernemen in een rechtspersoon als de bv. Een rechtspersoon is immers zelf aansprakelijk voor zijn handelingen, en daardoor blijft u als dga mooi buiten schot. Maar tóch kunt u zich niet altijd verschuilen achter de bv. Als u bijvoorbeeld roekeloos bent geweest, of verplichtingen bent aangegaan waarvan u wist dat de bv ze niet kon nakomen, wordt het een ander verhaal. Schuldeisers kunnen dan alsnog bij u aankloppen en dan draait u mogelijk alsnog in privé op voor openstaande rekeningen van de bv.
In deze rubriek leest u wat de gronden zijn om de ‘bestuurder achter de bv’ aansprakelijk te stellen. En ook: hoe u hier op een slimme manier – uiteraard binnen de kaders van de wet – mee omgaat.