U bent hier

Ontslag

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2017

In goede orde de laan uit

Verloopt de samenwerking tussen werkgever en werknemer op de één of andere manier niet meer goed, dan is ontslag soms de enige oplossing. In het arbeidsrecht wordt dit als laatste middel ingezet op het moment dat de arbeidsrelatie niet goed meer is of dat de werknemer niet meer naar behoren functioneert. Afhankelijk van de reden van ontslag, zult u ontslag moeten aanvragen bij UWV of een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de kantonrechter. In beide gevallen zal het ontslag worden getoetst. Of er sprake is van een redelijke ontslaggrond, zal dan doorslaggevend zijn. In de wet staan de redelijke gronden limitatief opgesomd. In deze rubriek worden deze gronden uitvoerig besproken, zodat u eenvoudig kunt terugvinden wanneer een ontslag redelijk is en aan welke voorwaarden een succesvol ontslag moet voldoen.