U bent hier

Sociale verzekeringen

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: september 2020

Uw rol bij zekerheid voor het personeel

De sociale verzekeringen spelen een belangrijke rol in het leven van uw werknemers, en in dat van uzelf. Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel biedt via de volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet een belangrijke achtervang voor (soms vervelende) situaties die zich in het leven van iemand kunnen voordoen. Er gelden uiteraard wel bepaalde voorwaarden voor een beroep op zo’n verzekering bij bijvoorbeeld een overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Voor u is echter ook het voortraject van de sociale verzekeringen van belang: hoe worden de betreffende potjes met geld gevuld? U bent immers verantwoordelijk voor de juiste berekening en afdracht van de verschuldigde premies en bijdragen, ook in situaties van bijvoorbeeld grensoverschrijding en bij gemoedsbezwaren.
Deze rubriek brengt alle sociale verzekeringen in kaart: van de ervoor benodigde heffingen tot en met de uiteindelijke uitkering ervan. Met daarbij uiteraard vooral aandacht voor de rol die u als salarisprofessional hierbij speelt. Zorg dat u weet wat u voor de werknemers (en voor uzelf) op het gebied van sociale zekerheid kunt en moet betekenen!