U bent hier

Werken met flexkrachten

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2016

Flexibel, maar niet vrijblijvend

Eén ding is zeker: niemand heeft meer een baan voor het leven. Baanzekerheid maakt steeds meer plaats voor werkzekerheid. Er zijn dan ook talloze vormen van flexibele dienstverbanden. Een flexibele schil biedt u de mogelijkheid om pieken in het werk op te vangen, maar ook om specialistische kennis in te schakelen. Toch zijn er ook nadelen: flexkrachten kunnen vrij snel opstappen en aan het inhuren van flexibele krachten hangt natuurlijk een prijskaartje. Voor de verschillende groepen flexkrachten gelden eigen regels op grond van de wet of cao. De Wet werk en zekerheid en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties hebben recent nog tot wijzigingen geleid.

Om goed op de hoogte te zijn van de basisregels en de laatste ontwikkelingen staan in deze rubriek per groep flexibele krachten de specifieke aandachtspunten op een rij.