U bent hier

Cafetariaregelingen

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juni 2019

De keuze is reuze bij flexibel belonen

Via een cafetariaregeling kan uw onderneming flexibele arbeidsvoorwaarden aanbieden aan werknemers. Binnen de fiscale en arbeidsrechtelijke grenzen bepaalt u welke bronnen werknemers kunnen inzetten (bijvoorbeeld brutoloon of vakantiebijslag) en welke doelen zij daarmee kunnen verkrijgen (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of vakantiedagen), en onder welke (praktische) voorwaarden. Werknemers kunnen binnen dit door uw organisatie vastgestelde kader vervolgens voor een deel van hun beloning zelf naar wens de vorm en het genietingsmoment bepalen. Bij de keuze om brutoloon voor nettoloon uit te ruilen, hebben zij ook nog eens belastingvoordeel. Ook voor uw onderneming is dat financieel voordelig.

Maar een cafetariaregeling kent ook de nodige aandachtspunten. Een uitruil kan namelijk negatieve (financiële) gevolgen hebben voor beide partijen. En vergeet de diverse voorwaarden niet waaraan zo’n regeling moet voldoen of de consequenties ervan voor de aangifte loonheffingen en loonstrook. Met deze rubriek heeft u al deze informatie handig bij elkaar!