U bent hier

Personeelsverzekeringen

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: december 2019

Financiële dekking voor als het misgaat

Het hebben van personeel brengt financiële risico’s met zich mee. Als HR-professional is het dan ook belangrijk om te weten tegen welke risico’s van het werken met personeel u uw organisatie kunt indekken. Daarnaast zijn er diverse verzekeringen waarmee uw organisatie zich als aantrekkelijk werkgever kan presenteren. Een goede werkgever zorgt immers op alle fronten voor zijn werknemers.

U kunt nogal wat verzekeringen afsluiten voor werknemers, maar ook voor andere groepen, zoals uitzendkrachten, vrijwilligers en bedrijfshulpverleners binnen uw organisatie. Deze groepen kunnen ook schade lijden of zelf schade veroorzaken tijdens het werk dat ze voor u doen. Bij uw keuze kijkt u natuurlijk niet alleen naar de hoogte van de verzekeringspremie, maar laat u verschillende factoren meewegen.

Met de tips en informatie in deze rubriek kunt u goed uitzoeken welke (personeels)verzekeringen precies passen bij uw organisatie en bij de behoeften van de werknemers.