U bent hier

De ambtelijk secretaris

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: december 2018

Ambtelijke kracht biedt meerwaarde

Misschien heeft u er al één, wilt u er heel graag één, bent u benieuwd naar de voordelen ervan of bent u juist naarstig op zoek naar een kandidaat? De ambtelijk secretaris is een bekend fenomeen in de medezeggenschapswereld, maar elke ondernemingsraad zet die ambtelijke secretaris – als die tot de beschikking staat – op een andere manier in. En dat is maar goed ook, want de ene OR vaart beter bij extra ondersteuning op uitvoerend vlak, terwijl een andere OR juist staat te springen om een adviseur die de raad moeiteloos door een complex adviestraject heen sleept.

Dat een ambtelijk secretaris uw OR op verschillende manieren kan ondersteunen mag duidelijk zijn. Hoe beter u zijn kwaliteiten inzet en benut, hoe effectiever uw OR te werk kan gaan. In deze rubriek leest u hoe u een ambtelijk secretaris werft, aanstuurt, inzet en eventueel deelt met de bestuurder en het MT. Maar bovenal leest u hoe u de meerwaarde van deze ambtelijke kracht zo veel mogelijk vergroot.

Het oorspronkelijke themadossier is tot stand gekomen in samenwerking met drs. Irene Goor, ­trainer en adviseur bij Stavoor en DASMO, tel. (085) 401 91 88, ­e-mail: [email protected], www.dasmo.nl