U bent hier

Agile werken

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: september 2021

Verandering de baas met agile werken

Het is belangrijk dat een organisatie snel weet in te spelen op veranderingen. Door een snel veranderende omgeving is het niet meer mogelijk om via langdurig uitgestippelde projecten en adviestrajecten een verandering vorm te geven. De organisatie loopt dan altijd achter de feiten aan. Steeds meer organisaties stappen over op een andere werkwijze om de veranderingen bij te kunnen benen.
Zij kiezen voor agile, wendbaar, flexibel, fluid, scrum of organisch werken. Dit zijn verschillende termen voor hetzelfde: veranderingen in de organisatie worden in kleine stappen (deelprojecten) vormgegeven. Dit levert een zoektocht op voor de OR en bestuurder: het moment van het voorgenomen besluit is steeds lastiger te bepalen. En omdat het bij deze deelprojecten om ‘kleine veranderingen’ gaat, laait de discussie over de belangrijkheid onder artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden steeds vaker op.
Naast de zoektocht in de vormgeving van het adviestraject merkt uw OR ook dat zijn werkwijze niet meer aansluit bij de wijze waarop veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd. Uw OR zal dus ook aan de slag moeten met zijn eigen werkwijze.