U bent hier

8. Bemiddeling en mediation

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: februari 2014

Zeker bij ingewikkelde conflicten lukt het de strijdende partijen niet altijd om een oplossing te vinden. Dan kan een onafhankelijke derde vaak helpen om de partijen nader tot elkaar te brengen. Deze bemiddelaar of mediator helpt de partijen met elkaar het gesprek aan te gaan en toch tot een oplossing te komen. U kunt de partijen helpen een goede bemiddelaar te vinden of u kunt deze rol wellicht zelf op u nemen.

helpen

Escalatie van een conflict levert alleen maar verliezers op. Díe situatie moet u dus zien te voorkomen, of u nu een partij bent in het conflict of er alleen zijdelings mee te maken heeft. Komen de conflictpartijen er zelf niet uit, dan is het goed om er iemand bij te halen die daarbij kan helpen: een bemiddelaar. Niet iemand die een oplossing oplegt of een beslissing neemt, maar die de partijen helpt om samen constructief met de conflictoplossing aan de gang te gaan.

Bemiddeling houdt in dat een neutrale derde zich voegt bij de strijdende partijen om hen bij de conflictoplossing te begeleiden. Het doel is om een werkbare oplossing te vinden voor de strijd. Een bemiddelaar kan op veel verschillende manieren te werk gaan. Hij kan bijvoorbeeld een actieve rol spelen door oplossingen aan te dragen. Hij kan ook...
U hoeft niet bij ieder beginnend conflict meteen een bemiddelaar in te schakelen. Sommige conflicten kunnen de partijen uiteindelijk prima zelf oplossen of met een beetje hulp van iemand anders in de organisatie. Of de omstandigheden veranderen waardoor ze minder samenwerken en het conflict verdwijnt naar de achtergrond. Maar wacht ook niet te...
U weet vast dat het Engelse woord ‘mediation’ bemiddeling betekent. Toch is mediation niet precies hetzelfde als bemiddeling. Wel worden in de praktijk beide termen nogal eens door elkaar gebruikt en dat is niet altijd juist. Het is handig om het onderscheid te kennen. 8.3.1 Bemiddeling Bemiddeling is een breed begrip. De rol van de bemiddelaar in...
Mediation en bemiddeling volgen vaak eenzelfde soort traject. Daar waar de mediator meer een procesbegeleidende en leidende rol heeft, doet de bemiddelaar zelf actief mee en draagt ook oplossingen aan. Omdat de meeste organisaties kiezen voor een vorm van mediation, staat hier een media­tiontraject beschreven. Trajecten van andere vormen van...
De keuze voor een mediator of bemiddelaar maken de strijdende partijen samen. Iedereen moet er immers vertrouwen in hebben dat het traject kan slagen. Een belangrijke afweging daarbij is de keuze tussen een interne en een externe bemiddelaar. 8.5.1 Intern U hoeft niet per se buiten de deur te zoeken naar een geschikte kandidaat: steeds vaker maken...