U bent hier

Aan de slag met de cao

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2017

Collectief kompas: stippel uw route uit!

In Nederland vallen de meeste werknemers (meer dan 80%!) onder een collectieve arbeidsovereenkomst: de cao. Cao’s zijn er in allerlei kleuren en smaken: van algemeen verbindend verklaringen tot vrij te volgen cao’s en van minimum-cao’s tot standaard- of zelfs raamcao’s.

Leden van de (centrale) ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en andere medezeggenschapsprofessionals hebben voortdurend te maken met de cao waaraan hun organisatie is gebonden. Niet alleen omdat in de cao vaak bepalingen zijn opgenomen die direct doorwerken in de dagelijkse praktijk van u en uw collega’s, maar ook omdat veel cao’s de bevoegdheden van uw OR of PVT uitbreiden of juist inperken.

Deze rubriek schetst de basis, het karakter en de inhoud van cao’s en geeft daarnaast praktische handvatten om vanuit de medezeggenschap de cao te gebruiken als kompas.