U bent hier

7. Levering over de grens

Van een intracommunautaire transactie is sprake als een ondernemer in het ene EU-land een levering verricht aan een andere ondernemer in de EU, en de goederen ook daadwerkelijk worden vervoerd van het ene land naar het andere.

Van een afstandsverkoop is sprake als de levering geschiedt door een ondernemer aan een afnemer die geen recht heeft op aftrek van voorbelasting, en er tevens aan een aantal andere voorwaarden is voldaan.

Van in- respectievelijk uitvoer spreken we als de goederen of diensten van of naar een niet-EU-land gaan.

Om het systeem van heffing, en het recht op vooraftrek, in stand te houden, is het zaak te bepalen in welk land er BTW wordt afgedragen, en hoe dat geëffectueerd moet worden. Daarom zijn er uitgebreide regels met betrekking tot de plaats van levering en de plaats van dienst.

Als goederen worden verkocht en geleverd tussen afnemers uit verschillende lidstaten van de Europese Unie, spreekt men op het gebied van de BTW niet over import en export, maar over intracommunautaire verwerving en intracommunautaire levering . Intracommunautair De hoofdregel luidt dat pas sprake is van een intracommunautaire transactie als is...
Derde-landen Als goederen vanuit zogenaamde ‘derde-landen’ in de EU worden binnengebracht en alle douaneformaliteiten voor het in het vrije verkeer brengen zijn vervuld, wordt gesproken van ‘invoer’. Het belang hiervan ligt in de omstandigheid dat bij de invoer van goederen BTW verschuldigd is (in BTW-jargon wordt gesproken over ‘invoer-BTW’). Als...
Wil een levering in Nederland belastbaar zijn, dan moet de plaats van de levering hier zijn gelegen. Hoofdregel In gevallen waarin goederen in verband met die levering worden vervoerd, is de plaats van levering gelegen daar waar het vervoer aanvangt. Dit is de hoofdregel. Als er geen vervoer plaatsvindt in verband met de levering, dan is de plaats...
Artikel 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bevat de hoofdregel met betrekking tot de plaats van levering. Volgens deze hoofdregel is de plaats van levering daar waar het vervoer aanvangt in gevallen waarin de goederen in verband met de levering worden vervoerd. In andere gevallen is de plaats van levering daar waar het goed zich bevindt op het...