U bent hier

Data-analyse

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier FA Rendement
Publicatiedatum: april 2015

Meer profijt van uw gegevens!

Binnen uw onderneming groeit de hoeveelheid informatie dagelijks. Met een goede analyse van deze gegevens kan het managementteam gefundeerde beslissingen nemen en bedrijfsprocessen verbeteren. Als financial bent u gewend om met grote hoeveelheden cijfers en gegevens om te gaan. Het duiden van die informatie en die voor anderen inzichtelijk maken, is vaak onderdeel van uw functie.

Data-analyse kan hierbij helpen. Bij data-analyse gaat het niet om het traceren van losse feiten of om het berekenen van gemiddelden, maar om het ontdekken van verbanden in data over genomen beslissingen. Met inzicht in verbanden kunt u de effecten van mogelijke beslissingen beter voorspellen en kunt u gefundeerd de beste optie aanwijzen. Daarbij komt statistiek kijken: variabelen, rekenregels en modellen. Software is hierbij onmisbaar.

Deze rubriek geeft u inzicht in data-analysetechnieken en draagt toepassingsmogelijkheden aan met het programma Excel en de programmeertaal R. Met behulp van opdrachten uit deze rubriek, raakt u vertrouwd met data-analyse en heeft u meer profijt van uw gegevens!