U bent hier

Privacy en AVG

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: april 2018

Europese scepter zwaait over privacy

Op 25 mei 2018 is het zover, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG harmoniseert alle privacywet- en regelgeving binnen de EU en vervangt daarmee de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hoewel de meeste verplichtingen in de AVG overeenkomen met die uit de WBP, zult u er scherp op moeten toezien of uw organisatie de privacy van werknemers afdoende beschermt. Want de regels rond het verwerken van persoonsgegevens zijn aangescherpt onder de AVG. Bovendien gelden er extra verplichtingen, zoals het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming. En wat is de rol van de ondernemingsraad, toezichthouders en andere belanghebbenden? Deze rubriek licht voor u alle relevante aspecten van de AVG uit.

Het oorspronkelijke dossier is tot stand gekomen in samenwerking met de specialisten van De IT-Jurist (www.it-jurist.nl, [email protected])