U bent hier

Verslaglegging

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier FA Rendement
Publicatiedatum: december 2019

Elk jaar glasheldere inkijk in de cijfers

Nederlandse rechtspersonen zijn op grond van de wet verplicht om verslag te doen over de financiële gang van zaken. Het doel hiervan is voornamelijk om externe belanghebbenden te informeren over het reilen en zeilen van de onderneming. Zo’n jaarverslag bevat enkele verplichte documenten, zoals het bestuursverslag, de balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting hierop. Bij het opstellen hiervan bent u als financial aan een groot aantal regels gebonden, niet alleen op grond van de wet, maar ook op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ).

En als de jaarrekening eenmaal is opgesteld, dan bent u er in veel gevallen nog niet. Middelgrote en grote rechtspersonen moeten namelijk ook nog een verplichte accountantscontrole laten uitvoeren. Om uw werk te verlichten biedt deze rubriek een inkijk in de belangrijkste regels maar ook uitdagingen waarmee u te maken krijgt bij de totstandkoming van de jaarrekening en andere (manieren van) verslaggeving.

Het oorspronkelijke themadossier is tot stand gekomen in samenwerking met dr. Ferdy van Beest, Senior Adviseur Audit bij Flynth adviseurs en accountants, www.flynth.nl