U bent hier

Arbeidsongevallen

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Arbo Rendement
Publicatiedatum: maart 2021

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Een ongeluk op de werkvloer is één van de grootste bedreigingen voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Niet alleen het slachtoffer lijdt eronder, het heeft zijn weerslag op uw héle organisatie. Op de omstanders die het ongeval zagen gebeuren en op de collega’s die zich mogelijk minder veilig voelen op de werkvloer. Het is niet voor niets dat preventie van arbeidsongevallen een kernpunt van uw arbobeleid moet zijn!
Deze rubriek over arbeidsongevallen belicht twee kanten. Aan de ene kant gaat het om het voorkomen van arbeidsongevallen. Toch luidt het spreekwoord niet voor niets ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’. Daarom behandelt de rubriek ook wat u moet doen als er in uw organisatie onverhoopt toch een arbeidsongeval plaatsvindt.