U bent hier

Arbeidshygiëne

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Arbo Rendement
Publicatiedatum: september 2020

Gezonde werkvloer, gezonde werknemer

Van de arbeidshygiënist heeft u vast weleens gehoord. Het is één van de vier kerndeskundigen die wordt genoemd in de Arbowet. U kunt bij hem aankloppen met allerhande vragen over het herkennen, evalueren en beheersen van gevaren en risico’s op de werkvloer. Want het is de taak van de arbeidshygiënist om u te adviseren over een gezonde werkomgeving.
Arbeidshygiëne is een vak op zich, want een arbeidshygiënist weet van veel zaken van de hoed en de rand. U kunt hem bijvoorbeeld inschakelen om geluidsmetingen te doen en u te adviseren over maatregelen, zodat de werknemers in uw organisatie niet doof worden. Maar ook bij klachten over het kantoorklimaat, problemen op het gebied van fysieke belasting of vragen over het werken met biologische agentia weet de arbeidshygiënist raad. Deze rubriek biedt u een inkijkje in het dagelijks leven van deze arboprofessional en de onderwerpen waarbij hij u te hulp kan schieten.
Het oorspronkelijke dossier is tot stand gekomen in samenwerking met Theo-Jan Heesen, arbeidshygiënist en oprichter van TrajectPlus, tel. (030) 236 71 56, e-mail: [email protected], www.trajectplus.nl