U bent hier

6. De technische kant van thuiswerken

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: februari 2021

Thuiswerken biedt werknemers de kans om een goede werk-privébalans te vinden. Dat is prettig voor zowel werknemer als organisatie. Maar het is niet een kwestie van alleen maar toestemming geven en dan kan de werknemer aan de slag. Een werkgever moet het bijvoorbeeld ook mogelijk maken dat de werknemer thuis bij alle documenten kan, dat er is afgesproken hoe vergaderingen verlopen en dat de bedrijfsinformatie goed is beveiligd bij thuiswerken.

beveiliging

U wilt tenslotte niet dat door thuiswerken informatie over werknemers, klanten of de organisatie op straat komt te liggen. Daarvoor is een adequate beveiliging nodig die ook thuis afdoende werkt. Daarnaast moeten werknemers op de hoogte zijn van wat wel en niet kan. Een voorbeeld is dat iemand wél op iedere willekeurige locatie mag werken, maar daarbij niet mag inloggen op een openbaar wifinetwerk.

Het is voor een leidinggevende lastig om te achterhalen waar een werknemer thuis aan werkt. Vanzelfsprekend kan hij het eindresultaat bekijken, maar daarnaast biedt de techniek ook de mogelijkheid om de gedragingen van een werknemer te volgen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdstip waarop de werknemer inlogt, hoe lang hij zich op het bedrijfsnetwerk...
Het is belangrijk dat de gegevens van uw organisatie veilig zijn; ook als werknemers vanuit huis werken. U wilt tenslotte niet te maken krijgen met hackers of een datalek. Dat kan uw organisatie onder andere realiseren met goede hardware, goede software en gebruik van een veilig netwerk. In een reglement maakt een werkgever duidelijk wat hij op...
Over een veilige verbinding heeft u meer kunnen lezen in paragraaf 6.2.3. Maar wat betreft beveiliging speelt er meer. Denk bijvoorbeeld aan het afschermen van persoonsgegevens en de registratie van persoonsgegevens voor het gebruik van specifieke programma’s. Daarvoor kan de werkgever een aantal eisen stellen aan de manier waarop werknemers...
De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016 en is opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door een datalek kan een organisatie in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat er een kans is op identiteitsfraude. Denk aan het verliezen van een USB-stick met persoonsgegevens of een hack van uw bedrijfssysteem. Lopen de...
Een thuiswerker wisselt waarschijnlijk regelmatig gegevens uit met collega’s of met systemen van de organisatie. Veel organisaties ondervangen de risico’s hiervan met een VPN (zie ook paragraaf 6.2.3). Als uw organisatie niet met een VPN werkt, kunt u op andere manieren veilig bestanden delen. Kleine bestanden kunt u – desgewenst versleuteld – via...
Het gebruik van eigen apparatuur heeft voordelen: het scheelt de werkgever geld en de werknemer is waarschijnlijk tevreden met zijn zelf uitgekozen apparatuur. Vaak leidt het tot een hogere productiviteit, omdat alle gegevens en mails altijd beschikbaar zijn. Tegelijkertijd vormt het gebruik van eigen apparatuur buiten het zicht van de ICT-...