U bent hier

8. Verzuimverzekering

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Bestuur Rendement
Publicatiedatum: april 2022

Uw organisatie kan ook te maken krijgen met werknemers die door ziekte (langdurig) uitvallen. Een zieke werknemer heeft in principe maximaal twee jaar recht op loondoorbetaling. Daarnaast moet u ook nog rekening houden met de kosten voor re-integratie en eventueel een vervanger van de zieke werknemer. De kosten lopen vaak in de tienduizenden euro’s. Een verzekering tegen het financiële risico als gevolg van ziekteverzuim kan dan mogelijk uitkomst bieden.

niet goedkoop

verzuim

Een verzuimverzekering sluit u niet zomaar af, want deze verzekering is niet goedkoop. U zult eerst moeten vaststellen of de kosten die uw organisatie jaarlijks maakt aan een verzuimverzekering opwegen tegen de (mogelijke) kosten van het verzuim. Het kan zijn dat uw organisatie relatief weinig verzuim kent of dat de verzuimgevallen die zich voordoen vrijwel altijd heel kort zijn. Dan heeft de verzekering weinig toegevoegde waarde. Besluit u een verzuimverzekering af te sluiten? Dan moet u niet alleen een keuze maken tussen de diverse aanbieders maar ook tussen verschillende soorten verzuimverzekeringen en eventuele aanvullingen. Dit komt uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk.

Kan een werknemer om een andere reden dan ziekte niet werken? Bijvoorbeeld omdat hij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, een bepaald gebied niet mag verlaten of vanwege vrees voor het coronavirus? Dan is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Om het nut van een verzekering voor uw organisatie goed te kunnen afwegen, is het belangrijk om inzicht te hebben in de aard van het verzuim binnen uw organisatie. Deze informatie kunt u opvragen bij uw HR-afdeling. Zij weten hoe het verzuimbeleid eruitziet, waar de kostenrisico’s zitten en of uw organisatie veel langdurend verzuim of juist veel...
Besluit u een verzuimverzekering af te sluiten, dan is het zaak om het juiste soort verzekering te kiezen. U heeft de keuze tussen een conventionele verzuimverzekering en een stop-lossverzekering (zie paragraaf 8.3). Een conventionele verzekering is vooral geschikt voor kleinere organisaties waarin de uitval lastig in te schatten is en waarvoor...
Werkt u voor een grote organisatie, dan is de stop-lossverzekering misschien een betere optie dan de conventionele verzekering. Uitgangspunt van de stop-lossverzekering is dat u de kosten voor ziekteverzuim zelf kunt dragen. Onder normale omstandigheden hoeft u geen beroep te doen op de verzekering. Loopt het ziekteverzuim onverwacht op, dan kunt...
Omdat elke organisatie anders is, verschilt ook de verzekeringsbehoefte. Om te beginnen kiest u wat het beste bij uw organisatie past: een conventionele verzuimverzekering of een stop-lossverzekering. Daarnaast kunt u vaak ook voor extra opties kiezen in het verzekeringspakket. Deze aanvullingen kunnen de kosten behoorlijk drukken. Zo kunt u naast...
Voor veel (kleine) organisaties is de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht bij ziekte een zware last om te dragen. Daarom wil het kabinet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Een belangrijke maatregel is de introductie van een goed betaalbaar type verzuimverzekering die kleine werkgevers écht...