U bent hier

8. Premies berekenen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: september 2020

Net als de andere onderdelen van de loonheffingen – de loonbelasting en premie volksverzekeringen – moet u de premies werknemersverzekeringen (en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)) per loontijdvak berekenen. Dit is het tijdvak waarover de werknemer zijn loon geniet, meestal een maand of vier weken.

bijzondere beloningen

Er zijn twee gevallen waarin er geen loontijdvak voor de werknemersverzekeringen (en Zorgverzekeringswet) is:

  • U betaalt in een kalenderjaar alleen loon waarvoor u de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen gebruikt (zie ook paragraaf 2.3) en waaraan geen loontijdvak kan worden gekoppeld, zoals gratificaties en vakantiebijslag.
  • De werknemer is er niet verzekeringsplichtig voor.

Als een werknemer slechts voor een deel van een loontijdvak is verzekerd, bepaalt het genietingsmoment (zie paragraaf 2.1) of er een loontijdvak is voor de werknemersverzekeringen. Bij verzekerd zijn op het genietingsmoment is dat het geval, anders niet.

tabel

Voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen (en ZVW-bijdrage) volgt u de tabel die u voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen toepast (zie paragraaf 2.3). Gebruikt u bijvoorbeeld de maandtabel, dan gaat u voor berekening van de premies (en bijdrage) ook uit van een periode van een maand.

De grondslag voor berekening van de premies werknemersverzekeringen is het loon voor de sociale verzekeringen (het sv-loon). Dit is het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, oftewel het brutoloon (in geld en natura) van de werknemer minus in elk geval aftrekposten zoals het werknemersdeel van de pensioenpremie. Vervolgens trekt u...
U moet de premies werknemersverzekeringen berekenen volgens het zogeheten voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), en wel via de grondslagaanwasmethode. Berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) moet ook via deze methode gebeuren. Van de loonheffingen is het alleen de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u...
Er kunnen zich diverse situaties voordoen waardoor achteraf blijkt dat u te veel of te weinig premies werknemersverzekeringen of werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) heeft betaald. Hoe dat kan worden rechtgezet, hangt af van de betreffende situatie. Bovenmatig Door bijvoorbeeld een tweede baan bij een andere werkgever kan het zijn dat het...