U bent hier

12. Arbeidsongevallen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2018

Jaarlijks raken vele werknemers gewond door bedrijfsongevallen, sommigen komen hierdoor zelfs te overlijden. Een arbeidsongeval heeft niet alleen grote gevolgen voor het slachtoffer zelf en zijn omgeving, ook uw organisatie heeft eronder te lijden. Vergeet ook de financiële kant van bijbehorend verzuim, vervangingskosten en eventuele schadeclaims niet. Genoeg redenen om arbeidsongevallen te proberen te voorkomen!

start met werkomgeving

Veilig werken en het voorkomen van arbeidsongevallen start met een gezonde en veilige werkomgeving. Door een goede risico-analyse te maken (zie paragraaf 9.1), passende maatregelen te treffen en goede werkinstructies te geven, kan binnen uw organisatie het risico op ongelukken zo veel mogelijk worden verkleind.

Een arbeidsongeval is een ongewilde, plotselinge gebeurtenis op de werkplek of tijdens werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid van de werknemer, waarvan ziekteverzuim of overlijden het gevolg is. Ook bij een vermoeden van blijvend lichamelijk of geestelijk letsel is er sprake van een arbeidsongeval. Bij een arbeidsongeval is...
Als er zich een arbeidsongeval voordoet in uw organisatie, kan het zijn dat de werkgever dit moet melden bij Inspectie SZW en het ongeval moet vastleggen in een eigen registratie. De werkgever moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging – of anders de belanghebbende werknemers – direct op de hoogte stellen van die melding. Melding De...