U bent hier

1. Wet poortwachter

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2018

De Wet verbetering poortwachter is jaren geleden ingevoerd om langdurig ziekteverzuim van werknemers terug te dringen. Hiervoor zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk gemaakt, met behulp van een bedrijfsarts of arbodienst, waarbij een strak stappenplan geldt. Als niet aan dit stappenplan en de bijbehorende administratieve verplichtingen wordt voldaan, heeft dat de nodige consequenties.

onduidelijk

Bij ziekte van werknemers gaat het principe ‘geen arbeid, geen loon’ niet op. Sowieso heeft uw organisatie gedurende 104 weken een loondoorbetalingsverplichting (zie paragraaf 2.1XX). Als onduidelijk is wanneer de werknemer zal herstellen, moet de werkgever bovendien samen met de werknemer een re-integratietraject opstarten. De bedoeling is om de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer (deels) aan het werk te hebben.

In de wet zijn er bepaalde verplichte re-integratieactiviteiten vastgelegd. Als het na 104 weken tot een WIA-aanvraag komt, zal UWV beoordelen of hieraan is voldaan. Is dat niet het geval, dan kan de WIA-uitkering worden geweigerd en moet uw organisatie mogelijk het loon langer doorbetalen (zie hoofdstuk 7). Spoor Het re-integratietraject is...
Bij langdurige ziekte van werknemers krijgt uw organisatie op grond van de Wet verbetering poortwachter in principe met het volgende stappenplan te maken: ziektedag 1: De werknemer meldt zich ziek. Meld de ziekte van de werknemer vervolgens zo snel mogelijk bij de bedrijfsarts of arbodienst (zie verderop). ziekteweek 6: Start uiterlijk deze week...
Bij een re-integratietraject van een zieke werknemer zijn diverse partijen betrokken, die elk hun eigen rechten en plichten hebben rond de re-integratie. Werkgever Als de zieke werknemer mogelijkheden heeft om (deels) te werken, moet uw organisatie er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Het re-integratietraject moet dan ook op initiatief...