U bent hier

9. Preventie

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2018

Ook al is ziekteverzuim onder werknemers natuurlijk nooit helemaal te voorkomen, het is toch van groot belang om in te zetten op de preventie ervan. Voor een groot deel helpt het creëren van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden in het algemeen daarbij. Maar er kunnen binnen uw organisatie natuurlijk ook bepaalde specifieke risico’s spelen waar het preventiebeleid aandacht aan moet besteden.

álle ongevallen onderzoeken

Het preventiebeleid van uw organisatie moet niet alleen zijn gericht op de (ernstige) bedrijfsongevallen die aan Inspectie SZW moeten worden gemeld (zie paragraaf 12.2). Waar kleine ongevallen kunnen gebeuren, bestaat immers ook een kans op ongevallen met grotere gevolgen. Het is dus verstandig om álle ongevallen die zich in uw organisatie voordoen te onderzoeken om ze in de toekomst te kunnen voorkomen.

Het preventiebeleid moet geen statisch beleid zijn, maar er moet voortdurend worden geleerd van en ingespeeld op ervaringen met ziekteverzuim onder de werknemers.

In het kader van preventie van ziekteverzuim zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin wordt vastgelegd of het werk bij uw organisatie gevaar voor de werknemers kan opleveren of schade aan hun gezondheid kan veroorzaken, en hoe de geconstateerde risico’s het beste kunnen worden aangepakt...
In het plan van aanpak van de RI&E kan de werkgever drie soorten preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim opnemen: persoonsgerichte, werkgerichte en maatregelen gericht op de leidinggevenden. Bij het preventiebeleid moet de werkgever de bedrijfsarts of arbodienst om advies vragen, en daar ook naar handelen. Bij afwijking van die adviezen...
Niet alleen de bedrijfsarts of arbodienst is belangrijk bij het preventiebeleid van uw organisatie en de uitvoering ervan. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de preventiemedewerker: een werknemer die de organisatie actief bijstaat bij het zorgen voor een gezonde en veilige dagelijkse werkomgeving voor de werknemers. De werkgever is...