U bent hier

14. Regresrecht

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2018

Uw organisatie hoeft niet altijd zelf op te draaien voor de loon- en re-integratiekosten tijdens de ziekte van een werknemer. Als de ziekte is veroorzaakt door een ander, kan de werkgever die kosten namelijk (proberen te) verhalen op die derde. Ook UWV heeft die mogelijkheid, dan voor wat betreft de door een derde veroorzaakte uitkeringskosten. Bij dit zogenoemde regresrecht gelden de nodige aandachtspunten.

aan verplichtingen voldoen

Het feit dat de ziekte van een werknemer door een ander is veroorzaakt, ontslaat uw organisatie niet van de loondoorbetalings- en re-integratieverplichting. De werkgever moet ook in dat geval gewoon aan zijn verplichtingen voldoen, maar kan de kosten hiervan mogelijk (deels) verhalen op de veroorzaker.

Om het regresrecht te kunnen gebruiken, moet uw organisatie weten dat er een veroorzaker van de ziekte van de werknemer is en wie dat is. Vraag een zieke werknemer dan ook altijd of daar sprake van is of neem deze melding standaard op in het verzuimprotocol van de organisatie.

Er bestaat recht op regres als een werknemer van uw organisatie uitvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het handelen of nalaten van een derde partij. Denk hierbij aan de situatie waarin een werknemer door andermans schuld betrokken is geraakt bij een verkeersongeluk of waarin zijn arts een verkeerde diagnose heeft...
Heeft uw organisatie recht op regres, dan wil dat niet zeggen dat ook alle kosten rond de door een derde veroorzaakte ziekte van de werknemer zijn te verhalen. Loonkosten Uw organisatie kan in elk geval de loonkosten voor de zieke werknemer verhalen op de veroorzaker van de ziekte. Het betreft dan de nettoloonkosten van de werknemer gedurende zijn...
Zodra u weet dat een derde de ziekte van de werknemer heeft veroorzaakt en wie dat dan is, kan de werkgever gaan verhalen. Hiervoor moet uw organisatie – of uw verzekering – die derde een brief sturen, wat in de praktijk naar de verzekeraar van die derde gebeurt. Er zijn twee situaties mogelijk: De veroorzaker heeft een verzekering. De veroorzaker...