U bent hier

1. Het gewenste profiel schetsen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: juni 2018

Het vertrek van een werknemer, de groei van de organisatie of veranderingen in de werkzaamheden zijn redenen waarom er binnen uw organisatie een vacature ontstaat. En dan moet u aan de slag! Want een vacature invullen is geen eenvoudige taak. Het begint bij het in kaart brengen van de eisen waaraan een nieuwe werknemer moet voldoen. Met een goede voorbereiding is de kans groter dat u de ideale kandidaat vindt.

recruitment

wensen

Werving en selectie, of recruitment, is een belangrijk onderdeel van humanresourcemanagement. Het juiste personeel op de juiste plek kan het succes van uw organisatie bepalen. Besteedt u geen aandacht aan werving en selectie of denkt u er te makkelijk over, dan kan dat negatievere gevolgen hebben dan u misschien denkt. Wees daarom op de hoogte van de wensen en eisen voor een nieuwe werknemer én van de visie en doelstellingen van uw organisatie.

De organisatiedoelstellingen zijn vaak breed geformuleerd. Ga daarom met de directie en leidinggevenden om de tafel om deze te vertalen naar concrete personeelsdoelstellingen.

Er zijn verschillende redenen waarom u een nieuwe werknemer moet gaan werven. Een werknemer gaat met pensioen, iemand is langdurig arbeidsongeschikt, de organisatie groeit of een werknemer neemt ontslag. Bij het werven en selecteren van personeel is een goede voorbereiding het halve werk. Het voorkomt bovendien kosten, omdat u daarmee de kans...
Het belangrijkste doel van de functieomschrijving is het zorgvuldig op papier zetten van de werkzaamheden, competenties en verantwoordelijkheden die bij een functie horen. Het is belangrijk dat de functieomschrijvingen in uw organisatie actueel zijn. Zo’n functieomschrijving kunt u vervolgens omzetten in een vacaturetekst, die u gebruikt om de...
Door middel van functiewaardering bepaalt u de zwaarte van de beschreven functie en welk salaris erbij hoort. U analyseert dan elk kenmerk van de functie of vergelijkt ze met één of meer referentiefuncties. Dit zijn voor de branche of organisatie herkenbare en geaccepteerde functies die zijn gewaardeerd volgens de door uw organisatie gekozen...