U bent hier

1. Inleiding

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2020

Als salarisadministrateur verwerkt u dagelijks gegevens die te maken hebben met salarissen én vergoedingen. Archiveren is hier een berucht onderdeel van. In deze digitaal roerige tijden lijkt het onbegonnen werk om grip te krijgen op de gegevens die u verwerkt. Voor de gemiddelde administrateur is archiveren dan ook een vervelende klus die hij in de maag gesplitst heeft gekregen. Toch geldt dit niet langer voor u!

Met dit themadossier op zak wordt archiveren een makkie. Maar wat is archiveren nou eigenlijk en waarom zou u het doen? Hoofdstuk 1 geeft een antwoord op deze twee cruciale vragen.

archiefwaardig

kwaliteit

Weet u niet waar u moet beginnen? Wees gerust, want dit wordt in hoofdstuk 2 uitgelegd aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat zijn archiefwaardige gegevens?
  • Waar kunt u ze vinden?
  • Wat is de inhoudelijke kwaliteit ervan?
  • Wat betekenen ze op dit moment en in de toekomst voor uw organisatie?

bewaartermijn

De volgende stap is het selecteren van de te archiveren gegevens: welke gegevens moet u volgens de wet bewaren en welke mag of moet u weggooien? Hoofdstuk 3 zoomt in op de wettelijke bewaartermijnen en de fiscale bewaarplicht. In hoofdstuk 4 tot en met 7 leest u hoe archiveren in de praktijk werkt: wat zijn meest gemaakte fouten en hoe kan het beter. In hoofdstuk 8 komen tot slot de voor- en nadelen van geautomatiseerd archiveren aan bod. In sommige gevallen is het namelijk verstandig om met de hand te archiveren.

Archiveren is het creëren, onderhouden en bewaren van informatie op zo’n manier dat deze nu en in de toekomst voor andere doeleinden (her)gebruikt kan worden. Hieronder volgen enkele hardnekkige archiveringsmythes die u zeker niet moet geloven. Anders kunt u zonder dat u het in de gaten heeft de wet overtreden (zie paragraaf 3.3). 1.1.1 Archiveren...
Nu denkt u misschien: allemaal leuk en aardig, dat archiveren, maar wat levert het mij op? Het antwoord op die vraag is tweeledig. Allereerst heeft u een archief nodig om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. En door uw archief slim in te richten en te onderhouden, krijgt u automatisch ook meer grip op uw administratie. 1.2.1 Noodzaak:...