U bent hier

3. Manieren om met SBR aan de slag te gaan

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier FA Rendement
Publicatiedatum: april 2017

Standard Business Reporting moet ervoor zorgen dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van gegevens aan overheden en banken. Eén ding is zeker: de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid vergt aanpassingen in uw administratieve processen. Zijn er verschillende manieren om met SBR aan de slag te gaan en zo ja, waarin verschillen die?

Het staat de gebruiker vrij om zelf te bepalen op welke wijze hij zijn SBR-rapportages verzorgt. Er zijn verschillende opties denkbaar:

  • handmatig;
  • uitbesteden aan intermediair;
  • uitbesteden aan een SBR-Service Provider;
  • zelf rapporteren met standaardsoftware die SBR-rapportages ondersteunt;
  • een eigen applicatie ontwikkelen die SBR-rapportages ondersteunt.
Hoewel SBR erop gericht is om system-to-system communicatie mogelijk te maken en op die wijze de kwaliteit en efficiency te verbeteren, bieden een aantal uitvragende partijen de mogelijkheid om gegevens via een webportal in te voeren. Ze doen dat om de drempels voor het toepassen van SBR (investering in SBR-software en aanpassing van het...
Een veel gehanteerde aanpak in Nederland is dat ondernemingen werkzaamheden uitbesteden aan een intermediair, een accountant- of administratiekantoor. U moet dan denken aan werkzaamheden als: het samenstellen van de jaarrekening; de BTW-aangifte; de vennootschapsbelastingaangifte, et cetera. Is dit het geval, dan mag de onderneming ervan uitgaan...
Er zijn partijen die verplicht zijn om rapportages via SBR aan te leveren, maar die zelf niet over de middelen beschikken om dit te verzorgen én niet gebruikmaken van een intermediair die hen hierbij behulpzaam kan zijn. Deze partijen kunnen geholpen worden door de SBR-Service Provider. Een SBR-Service Provider is een organisatie die gegevens die...
Het staat de onderneming vrij om zelf een SBR-rapportage op te stellen. Zonder enige SBR-kennis is dit echter een lastig verhaal. Een aantal uitvragende partijen bieden voorzieningen aan om een SBR-rapport via een webportal in te voeren. Wat de toegevoegde waarde van SBR in deze situatie is, is niet helemaal duidelijk. Voor de uitvragende partij...
De optie om een eigen applicatie te ontwikkelen die SBR ondersteunt, zal in de praktijk weinig worden gehanteerd. In sommige gevallen leidt een eerste kennismaking met SBR door techneuten tot de toch wel wat voorbarige conclusie: ‘Het is XML, dus dat kunnen wij aan.’ Maar daarmee wordt de complexiteit van SBR behoorlijk onderschat. Het is niet...