U bent hier

5. De ondernemer en de uitvragende partijen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier FA Rendement
Publicatiedatum: april 2017

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende uitvragende partijen die wettelijk kunnen eisen dat rapportages in SBR-formaat moeten geschieden óf met uitvragende partijen die additionele kosten in rekening brengen als rapportages niet in SBR-formaat worden aangeboden.

De uitvragende partijen waar u als ondernemer (mogelijk) mee te maken krijgt, zijn:

  • Kamer van Koophandel;
  • Belastingdienst;
  • Centraal Bureau voor de Statistiek;
  • Bankencollectief.
Vanaf 1 januari 2017 geldt er een verplichting om de deponering van jaarstukken met betrekking tot het verslagjaar 2016 bij de Kamer van Koophandel in SBR-formaat te doen. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor ondernemingen die horen bij de regimes micro-entiteit en kleine ondernemingen. In principe betekent dit dat de verplichting...
De Belastingdienst is één van de partijen die sinds de aanvang van het NTP-project een voortrekker is geweest. Sinds een aantal jaren is de aanlevering van een aantal SBR-rapporten verplicht, onder andere voor de BTW en de intracommunautaire prestaties (ICP) sinds 2014. De Belastingdienst kent al een lange historie op het gebied van digitale...
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ook sinds de aanvang van het NTP-project betrokken bij SBR. Op dit moment ondersteunt het CBS een drietal SBR-rapporten: jaarstatistiek voor de investeringen; jaarstatistiek voor de productie; korte termijn statistiek. Het aantal werkelijke aanleveringen van SBR-rapporten is tot op heden zeer beperkt...
Een drietal banken, ABN-AMRO, ING en Rabobank, zijn een aantal jaren geleden een initiatief gestart om een gemeenschappelijk platform te ontwikkelen voor de uitwisseling van gegevens tussen de banken en organisaties met betrekking tot de kredietverstrekking. Dit collectief is actief onder de naam Financiële Rapportages Coöperatief (FRC). Begin...