U bent hier

3. Gegevens administreren

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juli 2021

Als een werknemer bij uw onderneming in dienst komt, heeft u diverse administratieve verplichtingen. Zo moet de Belastingdienst over bepaalde gegevens van uw organisatie beschikken. Verder moet u de identiteit van de werknemer vaststellen en de benodigde gegevens voor de loonheffingen verzamelen en bewaren. Het niet voldoen aan deze verplichtingen heeft gevolgen voor zowel uw organisatie als de werknemer.

origineel en geldig

U bent verplicht om de identiteit van een nieuwe werknemer vast te stellen, en wel vóórdat hij bij uw organisatie aan de slag gaat. U doet dit aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs want daar staat geen nationaliteit op vermeld!). Als de werknemer start op de dag dat u hem aanneemt, moet u zijn identiteit vaststellen voordat hij daadwerkelijk begint met werken. De identificatieplicht komt uitgebreid aan bod in het volgende hoofdstuk.

Als uw onderneming werkgever is, heeft u inhoudingplicht voor uw werknemers. U moet aangifte van de berekende loonheffingen doen en deze aan de fiscus afdragen. Aanmelden Komt er voor het eerst een werknemer in dienst, dan wordt uw onderneming werkgever en moet u zich als zodanig aanmelden bij de Belastingdienst. Hiervoor gebruikt u het formulier...
Om loonaangifte voor een werknemer te kunnen doen, heeft u bepaalde gegevens van hem nodig. Hij moet deze gegevens bij u inleveren vóór zijn eerste werkdag. Als de werknemer start op de dag van aanname, moet hij de gegevens aanleveren voordat hij daadwerkelijk begint met werken. Aanleveren De werknemer moet de volgende gegevens bij u aanleveren:...
Als u niet over alle benodigde gegevens van de werknemer beschikt – maar ook in sommige andere situaties – moet u bij zijn verloning het zogeheten anoniementarief toepassen. Bovendien kan het feit dat de werknemer niet alle verplichte gegevens aanlevert, hem een verzuimboete van de Belastingdienst opleveren van maximaal € 5.514. Anoniementarief U...