U bent hier

8. Opvolgend werkgeverschap

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juli 2021

Het kan zijn dat de werknemer die bij uw onderneming in dienst komt, niet echt een ‘nieuwe’ werknemer is of in elk geval fiscaal niet als zodanig geldt. Zo kan hij al voor uw organisatie hebben gewerkt als uitzendkracht of vanwege een fusie of overname bij u komen werken. Als er sprake is van zogeheten opvolgend werkgeverschap, heeft u met speciale regels te maken. Zorg dat u weet wanneer dat het geval is!

voorbeelden

Hierna volgt eerst uitleg van wat opvolgend werkgeverschap is. Daarna volgen twee voorbeelden van opvolgend werkgeverschap met hun specifieke aandachtspunten.

Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) is er sprake van opvolgend werkgeverschap bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Hierbij maakt het (tegenwoordig) niet uit of er inzicht bestaat in de...
Het meest voor de hand liggende voorbeeld van opvolgend werknemerschap is de uitzendkracht die bij uw organisatie in dienstbetrekking komt werken aansluitend op de uitzendperiode. Als er meer dan zes maanden tussen indiensttreding van de voormalig uitzendkracht en het einde van de laatste uitzendperiode bij uw organisatie zit, is er geen sprake...
Als uw onderneming fuseert met een andere organisatie of een onderneming overneemt, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dat hóeft echter niet het geval te zijn. De specifieke feiten en omstandigheden zijn bepalend. Als uw organisatie een onderneming overneemt, moet u dit samen met de overdragende werkgever melden aan de...