U bent hier

2. Wel/geen dienstbetrekking

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juli 2021

Als een arbeidskracht werkzaamheden voor uw organisatie gaat verrichten, moet u eerst nagaan of hierdoor een dienstbetrekking ontstaat. Pas als daar sprake van is, wordt uw onderneming inhoudingsplichtig voor de betreffende beloning. U kunt met diverse soorten dienstbetrekkingen te maken krijgen. Ook kan het zijn dat de arbeidsrelatie slechts voor een deel van de loonheffingen als dienstbetrekking geldt.

verkeerde inschatting

In de praktijk kunt u met veel verschillende arbeidsrelaties te maken krijgen. Aan u de schone taak om te bepalen of er sprake is van een echte dienstbetrekking, fictieve dienstbetrekking of juist geen dienstbetrekking, met toepassing van de bijbehorende fiscale gevolgen. Maakt u een verkeerde inschatting en laat u een beloning ten onrechte buiten de loonheffingen, dan kan dat u naheffingsaanslagen en boetes opleveren. Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie kunt u gebruikmaken van een hulpmiddel van de overheid.

Een arbeidsrelatie is een relatie waarbij iemand werkzaamheden verricht voor een ander. Er zijn diverse soorten arbeidsrelaties mogelijk. Een arbeidsrelatie waaraan een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt, dat is een dienstbetrekking. Arbeidsovereenkomst Het Burgerlijk Wetboek (BW) definieert een arbeidsovereenkomst als de overeenkomst op grond...
Als een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert, is uw onderneming er inhoudingsplichtig voor. U moet de betreffende beloning dan in de loonheffingen betrekken en er dus loonbelasting/premie volksverzekeringen op inhouden en dit bedrag samen met de door uw organisatie verschuldigde premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing...
Bij de bepaling of er sprake is van een dienstbetrekking, kunt u gebruikmaken van modelovereenkomsten van de Belastingdienst of een eigen overeenkomst met een opdrachtnemer vooraf ter goedkeuring aan de fiscus voorleggen. Webmodule Als voorloper op het systeem dat de goedgekeurde (model-)overeenkomsten moet vervangen, is een proef gestart met een...