U bent hier

7. Werknemers aanmelden

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juli 2021

Als een werknemer in dienst komt, zult u diverse instanties hiervan op de hoogte moeten stellen. Denk bijvoorbeeld aan de arbodienst waarmee uw onderneming samenwerkt, een eventuele pensioenuitvoerder en verzekeraars waar uw onderneming aan de dienstbetrekking gerelateerde verzekeringen heeft lopen. Bij de aanmeldingen bij zulke instanties heeft u met specifieke aandachtspunten te maken.

aanmelding bij arbodienst

Omdat er rond de aanmelding bij de arbodienst weinig méér te melden valt dan dat u die moet doen, gaat dit hoofdstuk verder over het aanmelden van de nieuwe werknemer bij de pensioenuitvoerder en verzekeraars.

Let op dat u bij aanmelding van de nieuwe werknemer bij de diverse instanties niet te veel gegevens doorgeeft. Vanwege de privacyregels mag u alleen de noodzakelijke gegevens van de werknemer doorgeven.

Maakt een pensioenregeling deel uit van de arbeidsvoorwaarden, dan zult u deze hebben ondergebracht bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. De nieuwe werknemer is niet verplicht om gebruik te maken van uw pensioenregeling. Maar als hij uw pensioenaanbod wel accepteert, moet u de afspraken die u met hem maakt over het pensioen vastleggen in...
In de praktijk wordt vaak vergeten om een nieuwe werknemer aan te melden bij de verzekeraars waar de onderneming aan de dienstbetrekking gerelateerde (collectieve) verzekeringen heeft lopen. De aanmelding kan meestal elektronisch gebeuren. Wanneer uw organisatie de nieuwe werknemer precies moet aanmelden – direct bij indiensttreding of na verloop...