U bent hier

10. Transitievergoeding

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juli 2021

Als uw onderneming een werknemer ontslaat, moet u meestal een transitievergoeding betalen. Deze vergoeding dient enerzijds als compensatie voor het ontslag en is anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Een transitievergoeding is dus géén schadevergoeding. Hoe hoog is de verschuldigde vergoeding precies en welke aftrek- en compensatiemogelijkheden heeft uw onderneming?

besteden

De ontslagen werknemer mag de transitievergoeding besteden hoe hij wil. Hij is dus niet verplicht om de vergoeding te gebruiken waarvoor hij feitelijk is bedoeld: een aanvulling op het inkomen gedurende de werkloze periode en bijvoorbeeld voor de kosten van een loopbaantraject, outplacementtraject of scholing.

U moet een transitievergoeding betalen als het initiatief van het einde van de arbeidsovereenkomst bij uw onderneming ligt. Dus in de situatie dat u de arbeidsovereenkomst opzegt met een ontslagvergunning van UWV of dat de kantonrechter deze ontbindt op uw verzoek. Het hoeft echter niet per se om een actief einde van uw kant te gaan: ook het niet...
De transitievergoeding bedraagt voor elk (volledig) dienstjaar 1/3 maandsalaris. Voor elk overig deel van het dienstverband – of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd – berekent u de vergoeding naar rato. Hierbij geldt deze formule: (brutosalaris overig deel dienstverband ÷ brutomaandsalaris) × (1/3 brutomaandsalaris ÷ 12). Dus...
Als u bepaalde kosten heeft gemaakt voor de ontslagen werknemer, mag u die onder voorwaarden op de transitievergoeding in mindering brengen, waardoor u minder betaalt. Kosten Alleen zogeheten transitiekosten en inzetbaarheidskosten komen voor deze aftrekmogelijkheid in aanmerking: Transitiekosten zijn de kosten die zijn gemaakt vanwege het...
De transitievergoeding vormt loon uit vroegere dienstbetrekking voor de ontslagen werknemer. Dat geldt ook als u de vergoeding vóór het einde van de dienstbetrekking uitbetaalt. Dat betekent dat uw onderneming over de transitievergoeding geen premies werknemersverzekeringen betaalt. De vergoeding is wel belast loon voor de loonbelasting/...