U bent hier

4. Identificatieplicht

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juli 2021

Het identificeren van werknemers is één van de verplichtingen die u heeft als zij in dienst komen bij uw onderneming. Deze identificatieplicht bestaat feitelijk uit drie onderdelen: verifiëren, bewaren en zorgen. Bij deze verplichting heeft u met diverse aandachtspunten te maken. Als u niet aan uw identificatieplicht voldoet – of kunt voldoen – heeft dat financiële gevolgen voor zowel de werknemer als uw organisatie.

uitbesteden

U moet aan uw identificatieplicht voldoen vóórdat de nieuwe werknemer bij uw onderneming aan het werk gaat. U mag de bijbehorende werkzaamheden uitbesteden aan een derde partij – zoals een administratiekantoor – maar ook dan is het uw organisatie die verantwoordelijk blijft voor een juiste identificatie.

zonder strafprocedure

Als u niet aan uw identificatieplicht voldoet, moet u het anoniementarief voor de werknemer toepassen (zie ook paragraaf 3.3). Laat u dat na, dan kan de Belastingdienst u – zonder strafprocedure – een verzuimboete van maximaal € 5.514 opleggen. Als het door de werknemer komt dat u zijn identiteit niet (juist) heeft kunnen vaststellen, kan de fiscus hem ook genoemde verzuimboete opleggen.

Voldoet u niet aan uw verplichtingen dan kan ook de Inspectie SZW een boete opleggen. Bij illegale arbeid bijvoorbeeld is die boete € 8.000 (per illegale werknemer). Bij volgende overtredingen loopt het boetebedrag op en kan uw onderneming zelfs worden stilgelegd.

Als eerste onderdeel van uw identificatieplicht moet u de identiteit van de werknemer verifiëren. Om aan deze verificatieplicht te kunnen voldoen, moet de werknemer u een geldig en origineel identiteitsbewijs tonen. Het mag hierbij niet om een rijbewijs gaan, omdat dit document geen nationaliteit vermeldt. Een paspoort of identiteitskaart zijn wel...
Het volgende onderdeel van uw identificatieplicht houdt in dat u een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe werknemer in uw loonadministratie bewaart. U moet ook (een kopie van) zijn eventuele tewerkstellingsvergunning of GVVA in uw administratie bewaren. Deze bewaarplicht geldt tot en met vijf volle kalenderjaren na het jaar...
Het laatste onderdeel van uw identificatieplicht is de zorgplicht. U moet ervoor zorgen dat de nieuwe werknemers weten dat zij zich op het werk met een geldig en origineel identiteitsbewijs moeten kunnen identificeren. Hiervoor voldoet een (EER-)rijbewijs overigens wel. Bovendien moet u de werknemers in de gelegenheid stellen om aan die...