U bent hier

OR-reglement

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: augustus 2017

Het OR-kompas in woelige wateren

Een ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke taak binnen een organisatie. Niet alleen moet de OR de belangen van de werknemers behartigen, de raad heeft ook als taak om rekening te houden met de belangen van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat de OR goed functioneert. Een OR-reglement is daarbij onmisbaar. Zo’n reglement is niet alleen wettelijk verplicht (artikel 8 Wet op de ondernemingsraden) maar biedt ook houvast bij de dagelijkse gang van zaken. In het OR-reglement vindt u bijvoorbeeld de samenstelling en zittingsduur van de OR, de voorbereidingen op de OR-verkiezingen, de manier van stemmen bij de verkiezingen, de voorziening in tussentijdse vacatures, bezwaarregelingen, de werkwijze en het secretariaat van de OR, de manier waarop de OR van zijn vergaderingen verslag doet en wanneer het OR-jaarverslag wordt verspreidt. Gaat u uw OR-reglement opstellen of tegen het licht houden, lees dan eerst deze rubriek en neem ook de tools waarnaar verwezen wordt bij de hand. Zo is er een tool met een voorbeeld van een OR-reglement dat u alleen maar hoeft in te vullen!