U bent hier

OR als adviseur

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: december 2017

Van traditioneel naar modern OR-advies

De gemiddelde organisatie van nu is niet meer te vergelijken met organisaties ten tijde van de introductie van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) – 67 jaar geleden. Dat is ook logisch: arbeidsverhoudingen veranderen door flexibel werken, innovatie heeft invloed op werkprocessen en de dynamiek in de marktwerking is vele malen groter geworden. 

Betekent dit dat de WOR inmiddels zijn pensioenleeftijd heeft bereikt? Niet per se: de WOR biedt (nog steeds) een sterk kader om uw OR-werk goed te kunnen uitvoeren. Maar dat betekent niet dat u het OR-werk op de klassieke manier hoeft in te vullen. Sterker nog: in een tijd waarin organisaties snel moeten inspelen op veranderingen en werknemers meer in de melk te brokkelen hebben, is het zinvoller om de medezeggenschap moderner in te richten. Door de omslag te maken naar de lerende medezeggenschap kunt u meer invloed uitoefenen op het organisatiebeleid via uw adviesrecht en geeft u werknemers een grotere stem. Deze rubriek geeft u de handvatten die u nodig heeft.