U bent hier

2. Gehele of gedeeltelijke agile werkwijze

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: september 2021

Vaak ontstaat een agile werkwijze in de loop van de tijd als vanzelf. De organisatie gaat dan geheel of gedeeltelijk agile werken, waardoor de organisatiestructuur in meer of mindere mate op zijn kop gaat. Er is in ieder geval niet één moment van invoering aan te wijzen en de OR ontvangt geen adviesaanvraag van de bestuurder. Dat uw OR wordt overgeslagen, komt soms ook doordat er al medewerkersparticipatie is via de nieuwe werkgroepen. Dit alles levert een spanningsveld op.

Om het spanningsveld tussen de OR en agile werken goed toe te lichten, krijgt agile werken eerst verder uitleg. In hoofdstuk 1 heeft u kunnen lezen over de achtergrond van het agile werken. Agile werken valt het beste uit te leggen als een mindset waarbij feedback, testen en leren een belangrijke plek innemen. Het is de bedoeling dat het...
Een mooie uitspraak is: de agile transitie, oftewel de overstap naar agile werken, doet u ook agile. Zo’n overstap is niet iets wat uw organisatie in één keer zal doorvoeren. Ook dit gaat in korte cycli en start vaak met een pilot. Een stappenplan voor een agile transitie is voor iedere organisatie anders. De organisatie kan de agile werkwijze...
Of uw organisatie nu een beetje agile werkt of helemaal, ook voor uw ondernemingsraad gaan er zaken veranderen. Krijgen werknemers meer zeggenschap in de werkgroepen, dan vergroot dit de medewerkersparticipatie. Onvermijdelijk loopt u tegen het spanningsveld aan over uw rol als OR: welke waarde kunt u nog toevoegen? Om hierop antwoord te kunnen...