U bent hier

6. Waardering loon in natura

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: oktober 2019

Als loon in natura – loon niet in geld – gelden de verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die werknemers van uw onderneming krijgen. Bij een verstrekking wordt de werknemer eigenaar, terwijl bij een terbeschikkingstelling uw onderneming de eigenaar blijft en de werknemer slechts het gebruiksrecht heeft. Anders dan bij loon in geld, is het bij loon in natura lastiger om te bepalen wat de waarde precies is.

goede afweging

Het is belangrijk om te weten welke waarde het loon in natura van werknemers heeft. Niet alleen om een goede afweging te kunnen maken of u iets al dan niet ten laste van de vrije ruimte wilt brengen, maar ook om te bepalen of een bijbehorend (vrijgesteld) normbedrag wordt overschreden. Voor loon in natura heeft u met specifieke waarderingsregels te maken.

Onder de werkkostenregeling moet u voor loon in natura volgens de hoofdregel de waarde in het economisch verkeer aanhouden. Heeft u echter een factuur van een onafhankelijke derde partij, dan moet u uitgaan van de factuurwaarde (inclusief BTW). In de praktijk kunt u meestal gewoon van de factuurwaarde van het loon in natura uitgaan en is er geen...
Er zijn twee situaties waarin u niet van de factuurwaarde van het loon in natura moet uitgaan, maar van de waarde in het economisch verkeer: U heeft geen factuur en die komt ook niet meer. U heeft een factuur van een verbonden vennootschap. De waarde in het economisch verkeer is de gebruikelijke verkoopwaarde of winkelwaarde (inclusief BTW)...
Voor diverse voorzieningen die u aan werknemers op de werkplek ter beschikking kunt stellen, zijn vaste bedragen bepaald voor de waardering ervan. De vier categorieën voorzieningen waarvoor dit geldt, worden hierna behandeld. Bijtelling voor privégebruik auto van de zaak Bij de auto van de zaak is ook bepaald welke waarde u moet aanhouden voor het...
Het kan zijn dat u werknemers zelf iets laat bijdragen aan de verstrekkingen die zij ontvangen. Deze eigen bijdrage houdt u meestal in op het nettoloon van de werknemers. Zo’n eigen bijdrage mag u in aftrek brengen op de belaste waarde van het loon in natura – vastgesteld via de hoofdregel, de afwijking daarop of een normbedrag – maar er mag...