U bent hier

1. Generaties aan het werk

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: september 2022

Niet iedereen is even positief over de jongere generaties op de werkvloer: ze denken alles te weten en zouden niet denken in gezagsverhoudingen. Leidinggeven aan de jongere generatie is niet eenvoudig. Om daar als manager zo goed mogelijk op in te spelen, moet u weet hebben van de verschillende generaties op de werkvloer! Ook het leidinggeven aan mensen uit andere generaties biedt uitdagingen.

filosofen

Zelf heeft u mogelijk ook het beeld dat jongeren er minder goede manieren op nahouden. Dat lijkt een algemeen beeld van oudere generaties op de nieuwe generaties; Griekse filosofen Socrates en Aristoteles benoemden dit al in de vierde en vijfde eeuw voor Christus. Sindsdien zijn er tal van dit soort uitspraken over de nieuwe generaties te vinden.

Uitdaging

uitdaging

Elke oudere generatie verbaast zich over het gedrag van de generaties onder zich, en meestal is dit niet positief. Het is voor mensen in de ene generatie altijd een uitdaging geweest om met mensen uit een andere generatie om te gaan. Het is daarom niet gek dat u als manager diezelfde uitdagingen heeft. Zeker nu er vier of vijf generaties op de werkvloer rondlopen. Dat vraagt van u als leider steeds weer een andere aanpak.

Een generatie is een groep leeftijdsgenoten, die in dezelfde tijdsgeest – onder vergelijkbare omstandigheden – zijn opgegroeid. Gemiddeld gezien ontstaat er elke 15 jaar een nieuwe generatie, vaak met als start- en eindpunt een grote belangrijke economische, politieke of technologische ontwikkeling in de maatschappij. Een generatie maakt daardoor...
De oudste generatie op de werkvloer zijn de babyboomers. Deze generatie is geboren in de geboortegolf direct na de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn opgegroeid in een periode van steeds maar stijgende welvaart. Deze generatie heeft de magere jaren meegemaakt, maar ook de luxe in de jaren 70. Er was voor hen altijd genoeg en makkelijk werk te vinden. In...
Generatie X had het een stuk lastiger tijdens het opgroeien en zeker in het begin van hun carrière. Er was namelijk een enorme werkloosheid. Enerzijds hadden de babyboomers veel werk naar zich toe getrokken, anderzijds groeide generatie X op in een economische crisis, waardoor er minder banen voorhanden kwamen. Generatie X wordt daarom ook wel...
De pragmatische generatie is een bijzondere generatie die in de meeste standaard opsommingen van generaties niet aan bod komt. Juist daarom is het goed er extra aandacht voor te hebben. Deze generatie loopt over de grens van generatie X en Y heen. Voetbalcoach Leo Beenhakker doelde hierop toen hij de term patatgeneratie bedacht. Het is een...
Generatie Y (ook wel millennials genoemd) is – op de oudste leden na – wél opgegroeid met internet. Enorm verschil met de generaties die tot nu toe zijn besproken, is dat hun communicatievoorkeur ook eigenlijk volledig digitaal is. Een verschuiving die langzaam maar zeker heeft plaatsgevonden. Generatie X communiceert ook al vooral digitaal, maar...
De jongste generatie die nu op de werkvloer verschijnt, is generatie Z. Deze generatie lijkt zeer maatschappelijk betrokken en krijgt ook uitdagingen op wereldschaal voor de voeten geworpen. Het is de eerste generatie die echt volledig afhankelijk is geworden van technologie. Ze groeit op in een wereld waar landen nog wel bestaan, maar de echte...
Het is niet mogelijk om al kenmerken te geven van de generatie die nu geboren wordt. De eerste leden van deze generatie zijn maximaal tien jaar oud en een groot deel is nog niet eens geboren. De kenmerken van een generatie komen pas echt tot uiting vanaf de puberteit. Eén ding weet u echter zeker: de volgende generatie heeft weer nieuwe kenmerken...