U bent hier

4. Leiderschap in de ­oriëntatiefase

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: september 2022

Eén invalshoek kiezen is niet voldoende om effectief leiding te kunnen geven. De leeftijd van een medewerker geeft u houvast, maar zegt lang niet alles. Ook de loopbaanfase zegt niet alles over hoe u hier als manager op in kunt spelen. U moet echt kijken of uw medewerker binnen een levensfase past. In dit hoofdstuk komt de eerste levensfase aan bod: de oriëntatiefase.

handvatten

De oriëntatiefase is een levensfase waarin vooral jonge, vaak ambitieuze werknemers zitten die de wereld aan hun voeten hebben liggen. Deze groep is van mening dat alles kan en alles mogelijk is. Dit hoofdstuk geeft u handvatten om zo goed mogelijk leiding te geven aan deze groep medewerkers.

Voor een beeld van medewerkers in de oriëntatiefase vindt u in het kader hieronder een overzicht van de kenmerken. Even samenvatten en teruglezen Het gaat in de oriëntatiefase vooral om leden van generatie Z, zoals besproken in paragraaf 1.8. Het betreft bijna allemaal twintigers, zoals besproken in paragraaf 2.3. Deze medewerkers bevinden zich in...
In elke fase komt u weer de uitdagingen tegen waar u in het algemeen mee te maken krijgt als u goed wilt leidinggeven. Daarnaast kunt u aandacht hebben voor levensfasebewust leiderschap of beleid (zie ook hoofdstuk 8). Voor medewerkers in de oriëntatiefase – zeker als het gaat om leden van generatie Z – zijn er twee heel specifieke grote...
Er zijn meerdere manieren om medewerkers in deze fase optimaal te benutten: bijvoorbeeld als ambassadeur van de organisatie en als frisse wind op de afdeling of bij projecten. 4.3.1 Ambassadeur van de organisatie Medewerkers uit de oriëntatiefase kunnen een mix zijn van kritisch klankbord en ambassadeur van de organisatie. Deze generatie vlogt,...
Geeft u leiding aan werknemers in de oriëntatiefase, dan is het goed om de belangrijkste aandachtspunten in uw achterhoofd te houden: Gebruik de kenmerken van generatie Z, de leeftijdsfase tot 25 jaar en de exploratiefase in uw voordeel, maar kijk daarbij ook en vooral naar waar de medewerker staat in het leven. Geef een medewerker in deze fase de...