U bent hier

Functiewaardering en beoordeling

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: augustus 2016

Eerlijke loonverhoudingen met functiewaardering

Een goed werkend en door alle werknemers geaccepteerd systeem voor functiewaardering vormt de basis voor allerlei beslissingen op personeelsgebied. Het helpt u om inzicht te krijgen in de capaciteiten waarover werknemers en sollicitanten moeten beschikken. Het bepaalt wat u aan werknemers in uiteenlopende functies betaalt. En het biedt inzicht in de verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie. De invoering of wijziging van een functiewaarderingssysteem vraagt om goede organisatorische afspraken. Alle functies moeten worden onderzocht, gewaardeerd en ingedeeld. U zult moeten uitzoeken welk systeem het beste bij de organisatie past en aan iedere functie een beloning moeten koppelen. Lukt dat, dan biedt u werknemers meer rechtszekerheid en eerlijke loonverhoudingen. Maar voor het zover is, is er werk aan de winkel! Deze rubriek loodst u door de belangrijkste stappen.