U bent hier

8. Leidinggeven aan alle ­medewerkers

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: september 2022

Als leidinggevende zoekt u naar handvatten en methoden om uw werk zo effectief mogelijk te doen. In dit themadossier is de nadruk gelegd op leidinggeven op basis van levensfasen. Het is echter belangrijk u te realiseren dat dit slechts één invalshoek is om naar medewerkers te kijken. Hoewel de levensfasen zijn aangevuld met de kenmerken van generaties, leeftijden en loopbaanfasen, is en blijft het een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

invalshoek

Bijna alle theorieën over leidinggeven bekijken het vak vanuit een specifieke invalshoek. Dit helpt om de wereld waarin u als leidinggevende moet fungeren te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. Toch is de werkelijkheid complexer dan alleen de generalistische kenmerken van – in dit geval – een levensfase.

Anders

definitie

Aan iedereen binnen een levensfase op een gelijke manier leidinggeven zal dan ook niet werken. De definitie van ‘een ander’ is namelijk dat een ander ook echt anders is. Hij staat anders in het leven, heeft andere behoeften en wil en moet dus ook op een andere manier leiding krijgen.

De beschreven levensfasen in dit dossierboekje geven dus enkel een indicatie en houvast. Het is aan u om ieder op de meest effectieve manier leiding te geven.

De verschillende levensfasen die in de vorige hoofdstukken zijn besproken, zijn dus (helaas) slechts een manier om de werkelijkheid te vereenvoudigen. De werkelijkheid is vele malen complexer dan het indelen van medewerkers in vijf verschillende fasen. MBTI Zelfs als Jordy en Denise uit hoofdstuk 2 exact dezelfde kenmerken in die fase van hun...
Een belangrijke factor in het herkennen, erkennen en kunnen inspelen op de verschillen tussen uw medewerkers is uw emotionele intelligentie (EQ). EQ is de mate waarin u als manager in staat bent om de aandacht voor de mens en vooral de emoties van de mens op een juiste (effectieve) manier waar te nemen, te begrijpen, te verwerken en erop in te...
Het kennen van uw medewerker valt binnen het model van emotionele intelligentie onder omgevingsbewustzijn. Wat er in de omgeving speelt, heeft invloed op hoe u effectief handelt. In hoofdstuk 3 is al besproken dat u zich met effectief leidinggeven niet alleen richt op de mens, maar op het vinden van een juiste balans tussen de aandacht voor de...
Zowel voor het omgaan met wat de medewerker nodig heeft (paragraaf 8.2), de aard van uw organisatie als het werk dat er in uw organisatie wordt gedaan (paragraaf 8.3), geldt dat u als leidinggevende verschillende leiderschapsstijlen en -vaardigheden moet kunnen inzetten. Zelfkennis Hiervoor moet u naast omgevingsbewustzijn ook zelfmanagement...
Het belangrijkste advies is daarom om de kennis over generaties, leeftijden, loopbaanfasen en vooral levensfasen en leiderschap eerst op uzelf toe te passen. Sta dus goed bij stil uit uw leeftijd en uit welke generatie, loopbaanfase of levensfase u zelf komt en welke kenmerken daarbij horen. Ervaring Accepteer dat andere generaties anders zijn en...
Hier volgen de belangrijkste tips voor het effectief leidinggeven aan uw medewerkers, los van hun generatie, leeftijd, loopbaanfase of levensfase: Ken uw medewerkers. Weet wat er in het leven van uw medewerkers speelt. Weet wat voor personen uw medewerkers zijn, wat hun hobby’s en passies zijn. Weet hoe het met uw medewerkers gaat en op welke...